Hundeklubber i Norge

Det er ikke bare sportsklubber som drar medlemmer og som er populære blant sine tilhengere. Hundeklubber er populære som aldri før, og interessen for hund går ofte i generasjoner. Har du voktet opp med hund, er dette kanskje blitt en naturlig del av hverdagen din og noe du også ønsker å introdusere din partner og dine barn for.

Hund er ett, om ikke det mest populære kjæledyret i Norge. På bakgrunn av dette er det også kommet mange foreninger og klubber hvor eiere og tilhengere av hund kan samles og dele kunnskap og erfaring om sine firbente venner.

I Norge er hundeklubber og eiere ofte tilknyttet foreningen «Norges hunders landsforbund» og/eller «Norsk Kennel Klubb», som samler hundeeiere og klubber fra hele landet. Førstnevnte ble stiftet i 1951 og drives i dag av frivillige, over gjennomsnittet hundeinteresserte mennesker. Det norske forbundet er igjen medlem av den globale paraplyorganisasjonen som heter Alianz, sammen med landsforbund fra omlag 90 andre land.

Norsk Kennel Klubb (NKK) strekker seg enda lengre tilbake. De ble etablert i 1898, og har siden den gang vært den viktigste organisasjonen for bevaring og utvikling av hunderaser i Norge. I dag har klubben mer enn 250 klubber under seg med omlag 100.000 enkeltmedlemmer.

Hva foregår i en hundeklubb?

Dersom du nylig har anskaffet hund eller kanskje sitter på gjerdet og vurderer det, er du kanskje ikke så kjent med hva en hundeklubb faktisk driver med. Foruten å være et sosialt samlingsted for medlemmer og deres hunder, organiseres som regel aktiviteter gjennom året. Eksempler på slike aktiviteter kan være treninger, stevner og konkurranser og mer enkle treff der man sammen går tur med sine respektive hunder.

Under konkurranser og hundeutstillinger konkurrerer hundene (eller kanskje er det like mye deres eiere som faktisk er drevet av konkurranseinstinkt) i ulike øvelser der det gjelder å prestere best mulig. På denne måten kan man vinne priser og utmerkelser, som for eksempel «Årets hund». Selv om dette kan virke noe uetisk på noen, er det imidlertid viktig å påpeke at disse stevnene og konkurransene foregår under strenge regler som skal beskytte hunden for å bli utnyttet eller lide på noen som helst måte. Aktivitetene skal først og fremst være til glede for både hund og eier, og skal bidra til å videreutvikle hundeeierskap som en hobby, samtidig som hundens beste står i fokus.

Andre viktige aktiviteter som kan foregå innenfor rammene av en hundeklubb er opptrening av hund – såkalt lydighetstrening. Er man ny som hundeier med begrenset erfaring kan slike treninger være svært nyttige. Hunder er nemlig laget slik at de er helt avhengige av sine eiere – og dette gjelder selvfølgelig også hva gjelder oppdragelse. Som med barn er det vesentlig at denne treningen foregår så tidlig som mulig, før hunden har rukket å opparbeide seg dårlige vaner. EN dårlig oppdratt hund er vanskelig og slitsomt for eier, og kan dessuten utgjøre en trussel for omgivelsene. Ingen ønsker vel at hunden man har anskaffet skal bjeffe ukontrollert eller løpe rundt å bite andre.

Hunder er dessuten avhengige av trygghet. Dette er et viktig element og henger sammen med lydighetstreningen. Dersom hunden din føler seg stresset og usikker på deg og sine omgivelser, vil dette kunne gi utslag i uønsket adferd. Derfor er det viktig å gi hunden sin en god start på livet. En godt organisert hundeklubb med aktiviteter i regi av erfarne mennesker kan danne de perfekte rammene for en god start.